top of page

ACE-awareness (detectie en preventie van vroegkinderlijke negatieve ervaringen)

  • Vanuit de insteek van ACE-awareness, willen we inzetten op het sensibiliseren rond de impact van vroegkinderlijke negatieve ervaringen of traumatisering op de fysieke en mentale gezondheid op lange termijn. Door draagvlak te creëren en stigmatisering te vermijden willen we de formele en informele zorg met elkaar verbinden in hun detectie van de noden en in het bundelen van de expertise om hier een antwoord op te bieden.   

  • We zetten in op het verbinden van verschillende partners:

    • Werken op buurtniveau biedt de mogelijkheid om alle partners die betrokken zijn op de buurt met elkaar te connecteren, zo faciliteren we vroegdetectie, preventie en zorgcontinuïteit voor kwetsbare kinderen en jongeren.

    • We onderzoeken een samenwerking met de GGZ-netwerken voor jongeren en volwassenen in enerzijds de rol van deskundigheidsbevordering maar ook in het vindplaatsgericht werken. 

 

Geconnecteerde zorg ‘Kwetsbare zwangerschappen’

  • Verschillende betrokken partners (PERINTI-overleg, vroedvrouwen) geven aan dat er een stijging is van zwangere vrouwen met een niet-Belgische afkomst. Dit daagt zorg en welzijn uit in divers sensitief handelen, daarom willen we blijven inzetten op de perinatale coaching van deze doelgroep. 

  • Vanuit het samenwerkingsverband bieden we i.s.m. de actiecoach 'kwetsbare zwangeren' een antwoord op de noden door good practices aan te reiken en open vormingsaanbod te organiseren voor de zorg- en hulpverleners. 

bottom of page