top of page

Sinds de start van het pilootproject in 2018 is er hard gewerkt aan een plan van acties. Met veel goesting stellen we samen alles in het werk om zorg voor iedereen toegankelijk te maken. 

We vertrekken van wat er leeft bij mensen: samen denken we na over oplossingen: hoe kunnen we onze dienstverlening verbeteren, welke diensten worden nog niet aangeboden maar zijn wel nodig?

HOE HET BEGON...

bottom of page