top of page
Belang van geïntegreerde zorg met focus op kwetsbaarheid

Nationaal en internationaal onderzoek toont aan dat mensen met een lage socio-economische status, of psychische kwetsbaarheid meer kans hebben om ziek te worden en vaak aan meerdere aandoeningen lijden.

Omwille van financiële problemen stellen mensen vaker noodzakelijke behandelingen uit.

En zo wordt dit een vicieuze cirkel: ziek maakt arm, arm maakt ziek.

 

In Zuid-Oost Hageland willen we deze vicieuze cirkel doorbreken.

bottom of page