top of page

'Verbonden in ZOHrg' zet in op activiteiten die belangrijke bouwstenen zijn van integratie van zorg en welzijn in onze regio. De nadruk ligt daarbij op ‘patiënt centraal’ binnen gezondheidsthema's die verbonden zijn aan 'het begin van het leven' en 'het einde van het leven', en dit binnen de proeftuin van buurtzorg.

Daarnaast onderzoeken we met onze partners hoe we activiteiten verbinden met acties die reeds een impact hebben op de kwaliteit van zorg (o.a. eerstelijns en gespecialiseerde psychologische zorg en de 'Protocol 3'-projecten).

Het huidige integratiemanagement van Verbonden in ZOHrg zal in de komende periode overgaan naar een duurzaam opgezet integratorteam waarbij we ons professioneel organiseren binnen de regio Zuid Oost Hageland. Wetende dat die zoektocht zich niet alleen regionaal afspeelt, slaan we de handen in elkaar met Zorgzaam Leuven om met andere partners een lerend netwerk op te zetten rond geïntegreerde zorg en zo het brede veld te voeden en de good practices te verzamelen.

 

We onderzoeken in de komende periode hoe digitale tools de verdere integratie van activiteiten, structuren, organisaties, … kan bevorderen.

bottom of page