top of page

Medicatiereconciliatie - enveloppe actie 

Na een verblijf in het ziekenhuis kan het zijn dat je sommige geneesmiddelen niet meer hoeft te gebruiken of dat je andere geneesmiddelen zal moeten nemen. Als er iets verandert, kan het helpen dat iemand samen met jou bekijkt wat je wel nog dient te gebruiken en welke geneesmiddelen je niet meer nodig hebt. Een apotheker kan hier goed bij helpen.

Om de informatie over medicatiegebruik vanuit het ziekenhuis tot bij de openbare apotheek te krijgen, wordt gebruik gemaakt van een (groene) enveloppe. De deelnemende ziekenhuizen in Vlaams-Brabant zijn: UZ Leuven, RZ Tienen, AZ Diest en Inkendaal. Daarnaast zijn er sinds kort ook psychiatrische ziekenhuizen opgestart met de actie. De deelnemende psychiatrische ziekenhuizen in Vlaams-Brabant zijn: Alexianen Tienen, UPC Kortenberg, Sint-Kamillus Bierbeek en Sint-Annendael Diest.


De enveloppe is een tool om de informatieoverdracht vanuit het ziekenhuis

naar de openbare apotheek te faciliteren, omdat de apotheker deze informatie

nodig heeft vooraleer hij een ontslagbegeleiding kan uitvoeren.​

 

De enveloppe bevat: 

  • Het medicatieschema dat in het ziekenhuis werd opgemaakt.

  • De medicatievoorschriften die worden meegegeven bij ontslag uit het ziekenhuis.

  • Een registratieformulier (de apotheker zal dit invullen na de medicatie reconciliatie).

Medisch Farmaceutisch Overleg 

Op professioneel niveau wordt de samenwerking bevorderd door op regelmatige basis een medisch farmaceutisch overleg (MFO) te organiseren in de regio.

 

Een MFO wordt voorbereid door de werkgroep die wordt voorgezeten door de actiecoach Paulien Michiels. Indien je hier graag wil aan deelnemen en/of meer informatie wenst, kan je contact opnemen met haar.

Nieuwsbrief medicatie in WZC

Medicatieveiligheid is een belangrijk aspect binnen het woonzorgcentrum aangezien bewoners vaak meerdere geneesmiddelen, gedurende een lange periode innemen. Het woonzorgcentrum speelt hier een belangrijke rol in: zij nemen in de meeste situaties het hele medicatieproces over van de bewoners. Met deze nieuwsbrief zullen we maandelijks tips geven over een bepaald onderwerp en zo op weg helpen om het medicatiebeleid kwaliteitsvol uit te werken. 

De nieuwsbrief zal maandelijks worden opgemaakt en verstuurd door Karen Van den bosch en Paulien Michiels. Beide werken ze deeltijds in een officina apotheek en deeltijds voor Zorgzaam Leuven en Verbonden in ZOHrg. 

Hier vind je de reeds verschenen nieuwsbrieven: 

Nieuwsbrief januari 2023 - kennismaking

Nieuwsbrief februari 2023 - temperatuurregistratie

Nieuwsbrief maart 2023 - psychofarmaca

Nieuwsbrief april 2023 - een nieuwe bewoner

Nieuwsbrief mei 2023 - een nieuwe bewoner (vervolg)

Nieuwsbrief juni 2023 - insulinetoediening in WZC

Nieuwsbrief juli 2023 - transmuraal medicatiebeleid in WZC

Nieuwsbrief augustus 2023 - urgente interventies en DNR-code in WZC

bottom of page