top of page

Verschillende zorgpaden worden vanuit het samenwerkingsverband mee gefaciliteerd en onderschreven:

  • 'Zorgpad geïntegreerde perinatale zorg': i.s.m. het expertisecentrum De Bakermat en de actiecoach Anneleen Theunis zetten we verder in op implementeren van dit zorgpad in de regio en hoe de tool 'Born in Belgium' door alle betrokken partners in gebruik genomen kan worden om de psychosociale noden van zwangere moeders in kaart te brengen en op te volgen. 

  • 'Zorgpad palliatieve zorg': vanuit een transmuraal perspectief wordt er verder onderzocht hoe de verschillende zorg- en hulpverleners kunnen blijven uitwisselen rond dit thema, met als doel af te stemmen tot een gezamenlijke visie en elkaar te versterken.  

  • ‘Transmuraal zorgpad nek en/of lage rugpijn regio Tienen’: de pre-implementatie gebeurt in het voorjaar van 2023 en de implementatie in juni 2023 met een symposium, georganiseerd door RZTienen.

bottom of page