top of page

Voorwaarden voor apothekers om vergoed te kunnen worden.

  • Schrijf je apotheek in voor het project medicatie reconciliatie.

  • Volg de e-learning medicatiereconciliatie (30 min) hier online.

  • Registreer de zorgcode van de enveloppe en voer een medicatie reconciliatie gesprek​.

Afspraken facturatie:

  • De actie-coach krijgt het aantal zorgcodes via de tarificatiediensten en checkt deze met de ontvangen registratieformulieren

  • verbonden in ZOHrg stuurt je om de 3 maanden via mail een uitnodiging voor facturatie

  • De vergoeding bedraagt €21,15 per gesprek

bottom of page