Medicatie reconciliatie

Een medicatiebegeleiding na ziekenhuisontslag door de huisapotheker

Wist je dat...

5,6% van de acute ziekenhuisopnames te wijten zijn aan medicatie!

20% van de heropnames in het ziekenhuis te wijten zijn aan medicatieproblemen, waarvan minstens de helft vermijdbaar!

Een goede communicatie en samenwerking tussen eerste en tweede lijn (ziekenhuis) is cruciaal voor een optimaal transmuraal medicatiebeleid.

Idealiter kan alle informatie omtrent geneesmiddelen gedeeld worden tussen zorgverleners onderling via digitale platformen. Maar deze systemen zijn vandaag nog onvoldoende ontwikkeld of geïntegreerd, waardoor het papieren medicatieschema erg belangrijk blijft!

Bovenstaande cijfers tonen aan dat het transmurale medicatiebeleid beter moet, en hierin is een cruciale rol weggelegd voor de huisapotheker

"De enveloppe-actie"

De enveloppe-actie in een notendop

De enveloppe-actie is een pilootproject door BAF, KOVAG, VAN in samenwerking met Zorgzaam Leuven en KU Leuven binnen het thema 'transmurale zorg'. De studie loopt binnen afdelingen in zeven ziekenhuizen binnen Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. De deelnemende ziekenhuizen in Vlaams-Brabant zijn: UZ Leuven, Heilig Hart Leuven en RZ Tienen.

De enveloppe is een tool om de informatieoverdracht vanuit het ziekenhuis naar de openbare apotheek te faciliteren, omdat de apotheker deze informatie nodig heeft vooraleer hij een ontslagbegeleiding kan uitvoeren.

De enveloppe bevat: 
  • Medicatieschema vanuit ziekenhuis
  • Medicatievoorschriften bij ontslag
  • Registratieformulier (apotheker vult dit in na de medicatie reconciliatie)
De enveloppe-actie heeft 3 doelen:
  1. De gegevensoverdracht bij ziekenhuisontslag naar de openbare apotheek verbeteren: het medicatieschema en de medicatie-voorschriften.
  2. In kaart brengen in welke mate de patiënt zijn rol opneemt in de gegevensoverdracht. We gaan na hoeveel enveloppen door de apotheker ontvangen werden.
  3. De medicatiebegeleiding in de apotheek in kaart brengenWelke zorg verlenen apothekers? Welke problemen merken zij op en hoe lossen zij deze op? 

Enveloppe-actie - fase één: voorjaar 2019 t.e.m. december 2019
Enveloppe-actie - fase twee: januari 2020 t.e.m. heden

©2018 by Verbonden in ZOHrg