Jouw ervaringen kunnen helpen om zorg te verbeteren.

Je ervaringen met zorg in het algemeen kan je aan het onderzoeksteam bezorgen via een vragenlijst. De vragenlijst is opgebouwd rond Patient Reported Outcome Measures (PROMs) en Patient Reported Experience Measures (PREMs).

We doen heel wat acties.  Voor sommige acties zijn we heel specifiek benieuwd wat je ervan vond en wat nog beter kan.

Je kan deze vragenlijsten hieronder vinden, van zodra ze beschikbaar zijn.

Informatie over de gegevens die worden verzameld in kader van je deelname kan je vinden in het toestemmingsformulier.

Bekijk persoonlijke gegevens over uw gezondheid en over gezondheid in het algemeen via het online gezondheidsportaal mijngezondheid.be

©2018 by Verbonden in ZOHrg