Informatie over de gegevens die worden verzameld in kader van je deelname kan je vinden in het toestemmingsformulier.

Je ervaringen met zorg kan je aan het onderzoeksteam bezorgen via een vragenlijst. De vragenlijst is opgebouwd rond Patient Reported Outcome Measures (PROMs) en Patient Reported Experience Measures (PREMs).

Bekijk persoonlijke gegevens over uw gezondheid en over gezondheid in het algemeen via het online gezondheidsportaal mijngezondheid.be

©2018 by Verbonden in ZOHrg