top of page

Acties

Kwetsbare zwangeren en Kansarme gezinnen
Perinatale coaching
Zorgpad perinatale zorg
Chronisch zieken
Zorgpad chronische pijn
Professionele re-integratie
Zorgprogramma Gezond Hart
Medicatiebegeleiding
Transmurale medicatiebegeleiding
Medicatie in de eerstelijn
Zorgpad Kwetsbare ouderen
Detectie kwetsbare ouderen
OuderenExpertiseTeam
Academie Palliatief Zorgpad
Mondzorg
Kwetsbaarheid bij jongeren en gezinnen
Destigmatisering overgewicht
Zorgprogramma mentaal welzijn
Transitioneel model
Krachtgericht werken - Het netwerk ondersteunt/d
Zorgplanning met mantelzorggroepen - Keuzewijzer
Vormingstraject gedeelde zorg
Actieve Zorgzame buurten
Buurtzorgteams
Populatiegerichte buurtteams

Werkgroepen

WG Medicatie
WG Ouderenexpertiseteam
WG Zorgpad Levenseinde
WG Actieve Zorgzame buurten
bottom of page