top of page

Transmuraal medicatiebeleid

Medicatiebegeleiding door de huisapotheker na ziekenhuisontslag

Wist je dat...

  • 6% van de acute ziekenhuisopnames te wijten zijn aan medicatie.

  • 20% van de heropnames in het ziekenhuis te wijten zijn aan medicatieproblemen. Minstens de helft kon worden voorkomen.

Een goede communicatie en samenwerking tussen eerste en tweede lijn (ziekenhuis) is cruciaal voor een optimaal medicatiebeleid over de muren heen (transmuraal).

In het beste geval kan alle informatie omtrent geneesmiddelen gedeeld worden tussen zorgverleners onderling via digitale platformenHelaas zijn staan deze systemen tot op vandaag nog onvoldoende op punt.

 

Het papieren medicatieschema blijft dus erg belangrijk en daarbij is Een cruciale rol is weggelegd voor de huisapotheker.

apotheker.jpg

Actie - Medicatie reconciliatie (de "enveloppe" actie)

Na een verblijf in het ziekenhuis kan het zijn dat je sommige geneesmiddelen niet meer hoeft te gebruiken of dat je andere geneesmiddelen zal moeten nemen.

 

Als er iets verandert, kan het helpen dat iemand samen met jou bekijkt wat je wel nog dient te gebruiken en welke geneesmiddelen je niet meer nodig hebt. Een apotheker kan hier goed bij helpen.

Om ervoor te zorgen dat een apotheker hierbij kan helpen, is er informatie nodig.

 

Om de informatie over medicatiegebruik vanuit het ziekenhuis tot bij de openbare apotheek te krijgen, wordt in ons project gebruik gemaakt van een enveloppe.

Deze enveloppe bevat: 

  • Het medicatieschema dat in het ziekenhuis werd opgemaakt
  • De medicatievoorschriften die worden meegegeven bij ontslag uit het ziekenhuis
  • Een registratieformulier (de apotheker zal dit invullen na de medicatie reconciliatie)

Traject

2019

2020

Pilootfase

Implementatie

. . .

Samenwerking

De enveloppe-actie is een pilootproject door BAF, KOVAG, VAN in samenwerking met KU Leuven.
De studie loopt momenteel in een aantal ziekenhuizen in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. 

 

De deelnemende ziekenhuizen in Vlaams-Brabant zijn:  RZ Tienen, UZ Leuven, AZ Diest en Inkendaal. Daarnaast zijn er sinds kort ook psychiatrische ziekenhuizen opgestart met de enveloppe-actie. De deelnemende psychiatrische ziekenhuizen in Vlaams-Brabant zijn: Alexianen Tienen, UPC Kortenberg, Sint-Kamillus Bierbeek en Sint-Annendael Diest.

Bijkomende informatie

Voor meer informatie, kan je terecht op de projectpagina van Zorgzaam Leuven. 

bottom of page